Beeldcommunicatie

Beeldcommunicatieve creatieve hulpverlening

Beeldcommunicatie of Beeldtaal houdt in, dat er naast gesprekken ook gebruik gemaakt wordt van verbeeldende en creatieve werkvormen. Deze methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. (Ook moeilijk lerende kinderen en LVG.)

 

Bij Beeldcommunicatie past tekenen, schilderen, zandspel, maar ook de methodiek ”Taal Erbij”. Er wordt gebruik gemaakt van popjes. De kracht daarvan is dat het probleem gevisualiseerd en letterlijk door de hulpvrager op tafel gezet wordt. Op “afstand” bekeken kan zo besproken wat er speelt, wat weer tot nieuwe inzichten kan leiden.

 

Beeldcommunicatie kan zelfstandig als methodiek worden ingezet, maar ook in combinatie met Speltherapie, Contextuele hulpverlening of Psychosociale hulpverlening.

 

Aanmelding per mail (voorkeur) of telefonisch, zie Contact.