Contextuele hulpverlening

Contextuele Hulpverlening / Psychosociale hulpverlening

Contextuele hulpverlening is een vorm van Psychosociale hulpverlening voor volwassenen. Het is een respectvolle benadering, die kijkt naar de individuele problematiek van de persoon en zijn verbondenheid met belangrijke en betekenisvolle relaties.

Contextuele hulpverlening is een preventieve én herstellende manier van werken omdat het rekening houdt met de afkomst, het heden én een hoopvolle toekomst.

Deze vorm van hulpverlening kan helpend zijn bij steeds terugkerende persoonlijke-, relationele- en werkproblemen, zoals geen grenzen kunnen stellen, niet voor zichzelf op kunnen komen, zich snel afgewezen voelen, e.a.

 

Wanneer?

Contextuele Hulpverlening kan helpend zijn bij ...

 • Communicatieproblemen
 • Verwerking van verlies
 • Relatieproblemen
 • Identiteitsproblemen (onzekerheid, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, faalangst)
 • Depressiviteit
 • Loyaliteitsproblemen
 • Overspannenheid en burn-out
 • Psychosomatische klachten
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Conflicthantering
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Onzekerheid in het ouderschap.

  

Werkwijze

Aanmelding per mail (voorkeur) of telefonisch, zie Contact. De wederzijdse kennismaking staat centraal.

1-2 gesprekken zijn nodig om de problematiek in kaart te brengen.

Na de intakegesprekken worden de hulpvraag en hulpverleningsdoelen beschreven.

In overleg zal er een voorlopige inschatting worden gemaakt van het aantal gesprekken.

Het vervolgtraject verloopt middels gesprekken en soms door het maken van huiswerkopdrachten. Tussentijds zijn er evaluaties waarin de doelen kunnen worden bijgesteld.

 

In vrijheid verbonden