Spelbegeleiding

De spelontwikkeling van een kind verloopt niet altijd als vanzelf.

Soms leven er vragen bij ouders omtrent de spelontwikkeling van hun kind en vragen zij hierbij om hulp.

Een kind dat niet kan spelen heeft minder mogelijkheden om zijn ervaringen te verwerken. Het mist ook de aansluiting in het spelen met andere kinderen.

 

Spelen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind.

Het kind ...

  • leert eigen mogelijkheden kennen in het spel.
  • doet nieuwe ervaringen op in het spel.
  • leert zich concentreren in het spel.
  • leert zichzelf bezig te houden en heeft plezier in wat hj doet.
  • ontwikkelt fantasie en creativiteit.
  • kan genieten van het spel en zichzelf bezig houden
  • ontwikkelt mogelijkheden tot samenspel
  • krijgt een stimulans in zijn taalontwikkeling.

 

 

Doel van de spelbegeleiding

Het doel van de spelbegeleiding is om de spelontwikkeling op gang te brengen, uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen van het kind.

 

Spel stimuleert de cognitieve, motorische, zintuiglijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Spel geeft de mogelijkheid tot samenspel met andere kinderen en het leggen van relaties. Spel geeft plezier en energie.

 

Aanmelding per mail (voorkeur) of telefonisch, zie Contact