Speltherapie

Speltherapie voor Kinderen

Ieder kind toont wel eens probleemgedrag. Als probleemgedrag echter langere tijd aanhoudt en de reden van dat gedrag niet helder is, dan kunnen er negatieve patronen ontstaan tussen het kind en de omgeving. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind kan in gedrang komen.

Speltherapie is helpend voor kinderen met sociaal-emotionele problemen.


Speltherapie is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot spelen en communiceren door te spelen. Als speltherapeut ben ik opgeleid om met het kind te communiceren via het spel. Als het kind zich veilig voelt kan het via het spel uitspelen wat er innerlijk in de weg zit. Het spel op zich kan al helend zijn. Gevoelens, gedachten en overtuigingen van binnen kunnen zo naar buiten komen. Centraal blijft staan de veiligheid in de spelkamer en de relatie van het kind met mij als therapeut.

 

Door een divers aanbod van spelmateriaal en methodieken kan de speltherapie op maat gemaakt worden voor het kind. In overleg met ouders en het kind kan er, als dit bijdraagt aan de voortgang van de therapie, ook systeemgericht gewerkt worden door het plannen van ouder-kindsessies, broertjes-zusjes en gezinssessies.

 

Redenen voor speltherapie kunnen zijn ...

 • Vaak en snel boos worden
 • Vaak buikpijn en vage lichamelijke klachten
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Pesten en gepest worden
 • Verwerken van verlieservaringen
 • Echtscheiding van ouders
 • Verlieservaringen of overlijden van dierbaren
 • Angsten zoals faalangst, scheidingsangst
 • Somberheid en stemmingswisselingen
 • Hooggevoeligheid
 • Concentratie/aandachtsproblemen
 • Leren omgaan met een beperking
 • Niet voor zichzelf op kunnen komen.

 

Afhankelijk van de uitslag van de spelobservatie en de problematiek kan een korter of langduriger traject worden afgesproken.

Ouderbegeleiding

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen in het omgaan met en kennen van hun kind. Zij worden in de oudergesprekken ondersteund door advies in de omgang met hun kind.  

Speltherapie voor Ouder en Kind

Soms kan het vanzelfsprekende contact tussen ouder en kind verstoord raken, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, verlieservaringen, na een scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan het blijven bevorderen van de relatie tussen ouder en kind. Een goede vertrouwensband versterkt zowel de ouder als het kind. Ouder en kind komen in een positieve spiraal waarin beider welbevinden verbetert en ouder en kind meer van elkaar kunnen gaan genieten.

 

Zie ook Spelbegeleiding

 

Speltherapie aanmelding

Aanmelding per mail (voorkeur) of telefonisch, zie Contact ...

 • Voorlopige intake. We kijken samen of het kind op de goede plek is.
 • Start van de therapie. Instemming met voorwaarden.
 • Observatie periode van 3-5 sessies.
 • Opstellen van een behandelplan.
 • Fase van therapiesessies.
 • Evaluaties afgewisseld met oudergesprekken.
 • Afronding van de therapie.

 

Desgewenst kan een uitgebreid verslag gemaakt worden. Hieraan zijn kosten verbonden.