Mijn aanbod

Een korte beschrijving van de geboden hulpvormen:

Speltherapie

Speltherapie is hulpverlening voor kinderen met sociaal-emotionele problemen.

Contextuele hulpverlening

Contextuele hulpverlening is een vorm van psychosociale hulpverlening voor individuele- problematiek, met aandacht voor de context en verbondenheid met belangrijke anderen.

Creatieve gezinscoaching

Creatieve gezinscoaching biedt steun aan gezinnen die op een ontspannen en creatieve wijze willen werken aan het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Kindercoaching

Kindercoaching helpt kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden en om te groeien in zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid.

Beeldcommunicatie en gebruik van Beeldtaal

Bij beeldcommunicatie wordt het beeldend vermogen meer aangesproken dan woorden en taal. Door situaties, dynamieken, interacties e.a. te visualiseren kunnen problemen anders en op afstand bekeken worden.

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding helpt kinderen die moeilijk tot spelen komen en daarmee stagneren in hun ontwikkeling en het samenspelen met andere kinderen.

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is voor problemen op het psychische en persoonlijke vlak, zoals relatieproblemen, werkproblemen, stress-klachten, burnout e.a.

KiES Coaching

KiES coaching helpt kinderen die te maken hebben met de scheiding van ouders en/of samengestelde gezinnen.

Supervisie en coaching

Zie hiervoor de pagina Supervisie.