Route

Route en plaats

De hulpvraag is bepalend voor de plek waar de begeleiding plaats vindt:

kantoor, spelkamer, groepsruimte, huisbezoek.

Dit wordt in overleg vastgesteld.