Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm voor werkgerelateerde vragen op persoonlijk niveau. Daarbij krijg je meer zicht op eigen functioneren, eigen interactiepatronen en gedrag. Er ontstaat ruimte voor veranderen binnen de eigen mogelijkheden. Doel is groeien in professionaliteit en bevorderen van welbevinden in het werk. Supervisie kan ingezet worden om burnout te voorkomen.

 

Als supervisor en coach kan ik gebruik maken van mijn scholing en ervaring in het Contextuele gedachtegoed, Creatieve therapie en diverse Spelvormen om tot de kern van een werkprobleem te komen.

 

Organisaties als de NVVS en LVSC vragen voor registratie het volgen van een supervisietraject bij een geregistreerd supervisor. Zie ook mijn profiel op de website van de LVSC.

Ik ben als geaccrediteerd supervisor opgenomen in het Register Vaktherapie van de FVB.

 

Supervisie wordt individueel of in groepsverband gegeven.

 

Intervisie

Intervisie wordt op aanvraag in groepsverband gegeven.

 

Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij iemand een hulpvraag heeft voor een bepaalde situatie of taak in de professionele, persoonlijke of relationele sfeer. (Assertiviteit, omgaan met grenzen, time-management, omgaan met stress e.a.).